Book now

TÍNH TOÁN CHI PHÍ CHỤP ẢNH NỀN TRẮNG

50k/ảnh

101-500 ảnh

ECOMMERCE
75k/ảnh

31-100 ảnh

ECOMMERCE
90k/ảnh

6-30 ảnh

ECOMMERCE
150k/ảnh

1-5 ẢNH

ECOMMERCE
190k/ảnh

Các loại bóng đổ

THÔNG TIN CƠ BẢN

ĐẶC ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA SẢN PHẨM

Giá mang tính ước lượng
Giá mang tính ước lượng
Chi phí ước tính chụp nền trắng: VNĐ
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

BƯỚC 1

Nhập vào tổng số ảnh bạn muốn chụp

BƯỚC 2

Chọn loại sản phẩm của bạn, nếu không có trong danh sách, bạn chọn “Khác”

BƯỚC 3

Chọn một trong 3 hình thức đổ bóng như ảnh mẫu ở trên

BƯỚC 4

Chọn các đặc điểm đặc biệt của sản phẩm, có thể chọn nhiều đặc điểm một lúc

TÍNH TOÁN CHI PHÍ CHỤP CONCEPT TEMPLATE

LỰA CHỌN CÁC CONCEPT CÓ SẴN TẠI ĐÂY

1-5 ẢNH

CONCEPT
600k/ảnh

6-30 ảnh

CONCEPT
500k/ảnh

31-100 ảnh

CONCEPT
400k/ảnh
350k/ảnh

CÁC HẠNG MỤC ẢNH ĐẶC BIỆT

TRANG SỨC

+ 200k/ảnh

HẮT BỘT, NƯỚC

+ 300k/ảnh

HAND MODEL

+ 180k/ảnh

KÍCH THƯỚC LỚN

+ từ 200k/ảnh

KHỐI LƯỢNG LỚN

+ từ 200k/ảnh

NHÓM ÍT HƠN 4

+ 200k/ảnh

NHÓM 4-6

+ 400k/ảnh

NHÓM 7-12

+ 700k/ảnh

THÔNG TIN CƠ BẢN

ĐẶC ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA SẢN PHẨM

Giá mang tính ước lượng
Giá mang tính ước lượng
Chi phí ước tính chụp ảnh concept template: VNĐ
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

BƯỚC 1

Nhập vào tổng số ảnh bạn muốn chụp

BƯỚC 2

Chọn loại sản phẩm của bạn, nếu không có trong danh sách, bạn chọn “Khác”

BƯỚC 3

Chọn một concept có sẵn bằng ID và ghi chú số lương ảnh với từng concept(VD C06x5, F13x9…)

BƯỚC 4

Chọn các đặc điểm đặc biệt của sản phẩm, có thể chọn nhiều đặc điểm một lúc

GHI CHÚ

Tổng chi phí chỉ mang mục đích tham khảo để khách hàng có thể tự ước lượng chi phí. Con số cụ thể sẽ thay đổi tuỳ vào từng đơn hàng và yêu cầu.