Gà Lượng Huệ

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TƯƠI SỐNG

Hình ảnh thực hiện cho thương hiệu gà Ogari