Okia Health Care

HÌNH ẢNH CATAGLOG | HẬU KỲ HOÀN THIỆN

Các hình ảnh được thực hiện cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ từ Okia Global Health Care

Mô tả dự án
Các sản phẩm tới từ tập đoàn Okia đa dạng về mẫu mã và chủng loại cũng như kích thước. Phải làm việc với những sản phẩm lớn và nặng gần 200kg là điều không hề dễ dàng.

Related Projects