Ảnh Concept Template

MỘT SỐ MINH HOẠ VỀ HÌNH ẢNH CONCEPT THEO TEMPLATE

Ảnh concept là ảnh có ý tưởng và đồ trang trí để diễn tả công dụng, đặc tính hay thông điệp muốn truyền tải.
LÀ ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI CHỤP ẢNH CONCEPT THEO TEMPLATE TẠI VIỆT NAM

CHỤP ẢNH CONCEPT THEO TEMPLATE
LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

Hifoto đã nghiên cứu và chụp sẵn ảnh minh họa các concept. Các bạn chỉ cần chọn concept, mà bạn muốn chụp sản phẩm của mình theo phong cách đó. Sau đó studio sẽ điều chỉnh lại concept đó cho vừa vặn với sản phẩm của bạn.

 

Do các concept này đều là Hifoto đã chụp nên về đầu ra chắc chắn sẽ đạt được như ảnh template hoặc hơn. Khác hoàn toàn với việc làm theo ảnh mẫu trên Pinterest vốn chỉ dùng để tham khảo.

VẬY

01 CONCEPT LÀ GÌ ?

Là 01 ý tưởng chung, chủ đạo, xuyên suốt cả bộ ảnh. VD Concept chụp với nước, Concept chụp với cỏ cây hoa lá, Concept chụp với hình khối….

01 CONCEPT LÀ GÌ ?

Là 01 ý tưởng chung, chủ đạo, xuyên suốt cả bộ ảnh. VD Concept chụp với nước, Concept chụp với cỏ cây hoa lá, Concept chụp với hình khối….

01 LAYOUT LÀ GÌ ?

Là 01 cách sắp xếp khác nhau của các sản phẩm, dùng chung 01 bộ đồ trang trí của 01 concept.

CHI PHÍ ĐƯỢC TÍNH THEO SỐ CONCEPT

Mỗi concept sẽ được tính 1.000.000 VNĐ cho chi phí dựng concept và đồ trang trí.

Mỗi ảnh chụp theo concept đó sẽ có giá 250.000 VNĐ.
Ví dụ bạn muốn chụp sản phẩm mỹ phẩm theo 03 concept là:

 

 

với số lượng 20 ảnh/03 concept, tổng chi phí là 3.000.000 + 20×250.000 = 8.000.000 VNĐ

TÌM CONCEPT CHO SẢN PHẨM ?

XEM CÁC CONCEPT MẪU CÓ SẴN