Chụp ảnh concept theo mẫu

MỘT SỐ MINH HOẠ VỀ CHỤP ẢNH CONCEPT

Ảnh concept là ảnh có ý tưởng và đồ trang trí để diễn tả công dụng, đặc tính hay thông điệp muốn truyền tải.

VẬY 01 CONCEPT LÀ GÌ ?

Là 01 ý tưởng chung, chủ đạo, xuyên suốt cả bộ ảnh. VD Concept chụp với nước, Concept chụp với cỏ cây hoa lá, Concept chụp với hình khối….

VẬY 01 LAYOUT LÀ GÌ ?

Là 01 cách sắp xếp khác nhau của các sản phẩm, theo cùng 01 concept.

03 layout thuộc cùng 01 concept.

03 layout theo 03 concept khác nhau.

CHI PHÍ ĐƯỢC TÍNH THEO SỐ CONCEPT

Mỗi concept sẽ được tính 2.000.000 VNĐ cho chi phí dựng concept và đồ trang trí.

Mỗi ảnh chụp theo concept đó sẽ có giá từ 300.000 VNĐ.

 

Ví dụ bạn muốn chụp sản phẩm mỹ phẩm theo 03 concept là:

 

 

với số lượng 20 ảnh/03 concept, tổng chi phí là 6.000.000 + 20×300.000 = 12.000.000 VNĐ