Ảnh nền trắng

Ảnh sản phẩm trên nền trắng phục vụ bán hàng, thiết kế

MỘT SỐ MINH HOẠ VỀ HÌNH ẢNH NỀN TRẮNG

BẢNG GIÁ ẢNH NỀN TRẮNG ECOMMERCE

90k/ảnh

101-500 ảnh

ECOMMERCE
120k/ảnh

31-100 ảnh

ECOMMERCE
160k/ảnh

6-30 ảnh

ECOMMERCE
190k/ảnh

1-5 ẢNH

ECOMMERCE
230k/ảnh

BẢNG GIÁ ẢNH NỀN TRẮNG ECOMMERCE ĐÃ BAO GỒM

  • Hậu kỳ 100% nền trắng, sẵn sàng cho thương mại điện tử.

  • Hậu kỳ bóng đổ tự nhiên hoặc bóng đổ gương

  • Hệ thống bàn giao ảnh và tiếp nhận phản hồi online.

  • Cân chỉnh màu sắc, sáng tối, tương phản tiêu chuẩn.

  • Bản quyền sử dụng hình ảnh không giới hạn.

  • Lưu trữ trực tuyến tiêu chuẩn 03 tháng.

CÁC HẠNG MỤC ẢNH ĐẶC BIỆT

TRANG SỨC

+ 180k/ảnh

QUẦN ÁO 3D

+ 200k/ảnh

HAND MODEL

+ 180k/ảnh

KÍCH THƯỚC LỚN

+ từ 150k/ảnh

KHỐI LƯỢNG LỚN

+ từ 150k/ảnh

NHÓM ÍT HƠN 4

+ 200k/ảnh

NHÓM 4-6

+ 400k/ảnh

NHÓM 7-12

+ 700k/ảnh

TÍNH TOÁN CHI PHÍ CHỤP NỀN TRẮNG

Các loại bóng đổ

THÔNG TIN CƠ BẢN

""
-

THÔNG TIN CHỤP ẢNH

-
""
""
""
""
Chi phí ước tính chụp nền trắng: VNĐ

BƯỚC 1

Nhập vào tổng số ảnh bạn muốn chụp

BƯỚC 2

Chọn loại sản phẩm của bạn, nếu không có trong danh sách, bạn chọn “Khác”

BƯỚC 3

Chọn một trong 3 hình thức đổ bóng như ảnh mẫu ở trên

BƯỚC 4

Chọn các đặc điểm đặc biệt của sản phẩm, có thể chọn nhiều đặc điểm một lúc