Ảnh nền trắng

Ảnh sản phẩm trên nền trắng hoặc trơn, có thể có tách nền hoặc không. Ảnh sử dụng cho mục đích bán hàng, thiết kế

MỘT SỐ MINH HOẠ VỀ HÌNH ẢNH NỀN TRẮNG CÓ ĐỔ BÓNG GƯƠNG VÀ KHÔNG CÓ BÓNG

BẢNG GIÁ ẢNH NỀN TRẮNG & TÁCH NỀN

Từ ảnh 41

GIÁ TỪ
140k/ảnh

Từ ảnh 11-40

GIÁ TỪ
150k/ảnh
190k/ảnh

TÁCH NỀN

PHỤ THU
30k/ảnh

BẢNG GIÁ ẢNH NỀN TRẮNG ĐÃ BAO GỒM

  • Hậu kỳ 100% nền trắng, sẵn sàng cho thương mại điện tử.

  • Hậu kỳ bóng đổ tự nhiên hoặc bóng đổ gương

  • Hệ thống bàn giao ảnh và tiếp nhận phản hồi online.

  • Cân chỉnh màu sắc, sáng tối, tương phản tiêu chuẩn.

  • Bản quyền sử dụng hình ảnh không giới hạn.

  • Lưu trữ trực tuyến tiêu chuẩn 03 tháng.

CÁC LOẠI ẢNH NỀN TRẮNG CÓ THÊM PHỤ PHÍ / ẢNH

TRANG SỨC

+ 120k/ảnh

QUẦN ÁO 3D

+ 200k/ảnh

HAND MODEL

+ 100k/ảnh

KÍCH THƯỚC LỚN

+ từ 150k/ảnh

KHỐI LƯỢNG LỚN

+ từ 150k/ảnh