BÁNH MỲ CỘT ĐIỆN – FOOD PHOTOGRAPHY

BÁNH MỲ CỘT ĐIỆN - FOOD PHOTOGRAPHY

Các hình ảnh food cho menu mới của Bánh Mỳ Cột Điện trong đợt re-branding qua 10 năm phát triển.