CURNON WATCHES PHOTOGRAPHY

HÌNH ẢNH CATAGLOG | STYLING | HẬU KỲ HOÀN THIỆN

Các hình ảnh được thực hiện cho bộ sưu tập mới 2019 của Curnon Watches

Mô tả dự án
Tiếp nối phong cách minimalist của Curnon, bộ sưu tập mới 2019 yêu cầu phong cách chụp gọn gàng, sạch sẽ và quan trọng nhất là sự đồng bộ với các bộ ảnh đã có trước đó.

Related Projects