Juvi Skincare – Kencare Viet Nam

HÌNH ẢNH CATAGLOG | HẬU KỲ HOÀN THIỆN

Hình ảnh catalog của Juvi Skincare - Giải pháp chăm sóc da từ công nghệ tế bào gốc.

chụp ảnh mỹ phẩm cao cấp
Mô tả dự án
Là chi nhánh ở Việt Nam củ Kencare Singapore, Juvi Skincare là kết tinh của khoa học tế bào gốc vào việc chăm sóc làn da với slogan: “It’s not miracle, it’s science”