OHIO – CERAMIC PHOTOGRPAHY

TABLEWARE LIFF-STYLE PHOTOGRAPHY - OHIO CERAMIC

Các hình ảnh cerarmic photography thực hiện cho nhãn hàng Ohio với mục đích truyền tải cảm hứng khi sử dụng sản phẩm trong đời sống hàng ngày.