Book now

BẢNG GIÁ ẢNH NỀN TRẮNG ECOMMERCE

KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA STYLIST
90k/ảnh

101-500 ảnh

ECOMMERCE
120k/ảnh

31-100 ảnh

ECOMMERCE
160k/ảnh

6-30 ảnh

ECOMMERCE
190k/ảnh

1-5 ẢNH

ECOMMERCE
230k/ảnh

BẢNG GIÁ ẢNH CONCEPT THEO TEMPLATE CÓ SẴN

Chi tiết truy cập trang hỏi đáp, giá chưa bao gồm đồ trang trí
350k/ảnh

31-100 ảnh

CONCEPT
400k/ảnh

6-30 ảnh

CONCEPT
500k/ảnh

1-5 ẢNH

CONCEPT
600k/ảnh

Các loại bóng đổ trong ảnh nền trắng

THÔNG TIN SẢN PHẨM CƠ BẢN

Tổng tiền tạm tính VNĐ

BƯỚC 1

Nhập vào tổng số ảnh bạn muốn chụp

BƯỚC 2

Chọn loại sản phẩm của bạn, nếu không có trong danh sách, bạn chọn “Khác”

BƯỚC 3

Chọn một trong 3 hình thức đổ bóng như ảnh mẫu ở trên

BƯỚC 4

Chọn các đặc điểm đặc biệt của sản phẩm, có thể chọn nhiều đặc điểm một lúc